Kenestä puheenjohtaja? – Sakari Puisto

Puheenjohtajaehdokas Sakari Puisto

Perussuomalainen Nuoriso on lähettänyt puolueen puheenjohtajaehdokkaille mielipidekyselyn, jossa tiedustellaan perussuomalaisille nuorille tärkeitä kysymyksiä. Tällä kertaa vuorossa on 44-vuotias tamperelainen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Sakari Puisto.

Löydät lisätietoa hänestä täältä: https://www.perussuomalaiset.fi/sakari-puisto-2/

1. Mikä motivoi sinua hakemaan puolueen puheenjohtajaksi?

Oma tarinani perussuomalaisissa alkoi vuonna 2013. Näihin reiluun kahdeksaan vuoteen ovat mahtuneet monet vaalit, sekä puolueen ylä- ja alamäet. Olen saanut tehdä perussuomalaista politiikkaa monipuolisesti, niin kaupunginvaltuutettuna, kansanedustajana, ministerin erityisavustajana, puolueen poliittisena suunnittelijana, ja hallitusneuvotteluihinkin osallistuneena. Uskon, että tästä laajasta kokemuksesta olisi hyötyä puolueellemme, ja siksi hakeudun perussuomalaisten puheenjohtajaksi. 

Puheenjohtajana edistäisin tuttuun tapaan meille perussuomalaisille tärkeitä ydinkysymyksiä, kuten maahanmuutto-, ja EU-kriittisyyttä, sekä ilmastotoimien järkevöittämistä. Lisäksi haluaisin tarjota koulutukseni, yksityisellä sektorilla työskentelyn, sekä muun muassa eduskunnan talousvaliokunnassa kartuttamaani osaamista puolueen hyväksi, etenkin talouslinjamme terävöittämiseen. 

Tavoitteenamme on edetä Suomen selvästi suurimmaksi puolueeksi. Edellytykset tälle ovat erinomaiset, sillä usea suomalainen on monessa asiassa kanssamme samaa mieltä. Tämän potentiaalin realisoimiseksi meidän tulee tehdä töitä. 

Puolueen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muodostaa synteesi puolueen jäsenten näkemyksistä, ja uskoisin eri näkökulmia kunnioittavan lähestymistapani soveltuvan hyvin yhteistyöhön, jota meidän tulee harkita myös laajemminkin, kuitenkin pitäen tiukasti kiinni omista periaatteistamme.

2. Mitä arvoja perussuomalaisuus mielestäsi edustaa?

Perussuomalaisten keskiössä on Suomen ja suomalaisten etujen ajaminen sekä kansallisen perintömme arvostaminen.

Kansallismielisyyden perustana on isänmaallisuus, mikä perussuomalaisissa tarkoittaa Suomen historian, kulttuurin, perinteiden, arvojen ja kielen tärkeyttä. Tämä perintö ja kansallinen etu eivät ole suinkaan itsestäänselvyyksiä, vaan niitä tulee vaalia ja puolustaa.

3. Mitä mieltä olette puolueen kehityksestä?

Puolue on tehnyt revanssin ja vakiintunut suureksi tai jopa Suomen suurimmaksi puolueeksi Jyväskylän puoluekokouksen jälkeisten kaoottisten tapahtumien jälkeen ja muodostaa todellisen vaihtoehdon Suomen politiikassa. 

Puolueen on oltava iskukunnossa sekä kannatuksen että asiaosaamisen puolesta. Vaikka puolue on hyvässä tilassa ja kovin suurille muutoksille ei ole tarvetta, työtä on paljon tehtävänä kulkiessa kohti viimeistään keväällä 2023 järjestettäviä eduskuntavaaleja.

4. Miten kehittäisitte perussuomalaisia?

Koska suomalaisten mielipiteet moneen asiakysymykseen ovat jo valmiiksi linjoillamme, peräänkuulutan entistä asiapitoisempaa otetta puolueen viestintään, jo olemassaolevan viestinnän lisäksi. Puolueen ohjelmatyöskentelyssä jatkaisimme hyvää kehitystä, tuottaen entistä laadukkaampaa ja terävämpää asiapolitiikkaa, hyödyntäen puolueemme jäsenten keskuudessa olevaa osaamista. Näillä linjauksilla, ja jakamalla puolueen sisällä vastuuta, saavuttaisimme sanomallamme mahdollisimman monen suomalaisen, joka voisi harkita äänestävänsä meitä. 

Piirin ja puolueen yhteiselo sekä näiden kahden välinen kommunikointi on tärkeää, jotta jäsenistö kokee tulevansa kuulluksi, eikä pääse syntymään mielikuvaa Helsingin ”norsunluutornista”. Piirit tarvitsevat toimiakseen myös resursseja.

Toimintakulttuuria ja -menetelmiä on kehitettävä vastaamaan paremmin vaikutusvaltaamme ja kokoamme suurena puolueena ja tulevia haasteita. Yksi askel tähän suuntaan on henkilökunnan lisääminen puoluetoimistolla, politiikan sisällöntuottamiseen sekä sosiaalisen median viestintään. Piireihin tulisi harkita palkattua työntekijää ainakin vaalien ajaksi. Lisäksi tarvitaan koulutusten huomattavaa lisäämistä piireissä.

5. Miten edistäisit nuorten (PS-Nuorison jäsenten) vaikutusmahdollisuuksia puolueessa?

Nuorisojärjestön edustajan osallistumisoikeuden on syytä säilyttää eduskuntaryhmän kokouksissa ja nuorten edustajaa tulee kuulla myös puoluehallituksessa. Nuorisolle on syytä antaa mahdollisuus tuoda kantojansa esiin myös hyödyntämällä esimerkiksi tuumaustuntia sekä puolueen uusia kuvaustiloja toimistolla, sekä puoluelehteä. Kaiken kaikkiaan, olen ollut hyvin tyytyväinen nuorten toimintaan viime aikoina!

6. Miten lisäisitte nuorten kiinnostusta politiikasta ja äänestämisestä? 

 

Poliitikkojen pitää puhua aiheista siten, että se herättää kiinnostuksen, ei siten että pyritään väistelemään kannan ottamista monisanaisesti, kuten poliitikot usein tekevät. Nuoret näkevät tämän läpi helposti. Perussuomalaiset on vaihtoehto siksi, että meillä ei vältellä asioista puhumista ymmärrettävästi, kansantajuisesti ja suoraan. Siksi olemmekin nuorten keskuudessa suosittu puolue. Mutta tarvitsemme kaikkien kannattajien aktiivista äänestämistä kaikissa vaaleissa ja on syytä muistaa sekin, että vapaat vaalit eivät ole suinkaan mikään itsestäänselvyys.

Sanomaa ei saada läpi nuorille pelkästään puolueen ’keskitetyn’ viestinnän läpi, vaan tähän on valjastettava erityisesti kansanedustajia ja muita aktiiveja henkilökohtaisesti, omien sometilien ja paikan päällä tapahtuvien kontaktien kautta. Jokaisella kansanedustajalla on alueellista kannatusta myös nuorten keskuudessa ja tätä kautta kiinnostuksen politiikkaankin voi saada syttymään. Myös matalankynnyksen tupailtoja (tai etätupailtoja) voisi harkita, mutta vetonaulaksi tarvitaan valtakunnallisesti tai alueellisesti tunnettu henkilö.

7. Miten puuttuisit ns. pakkoruotsiin? 

 

En kannata pakollista ruotsinkielen opetusta. Useiden kielien opiskelu sopii osalle ihmisiä kuten itsellenikin, mutta se ei ole kaikkien juttu. Ns. pakkoruotsia voidaan purkaa ”ylhäältä” päin, eli sitä tulee poistaa yliopistojen ja korkeakoulujen tutkintovaatimuksista, ja tämän myötä poistuu tarve opettaa sitä pakollisena aineena lukiossa ja peruskoulussa.

8. Mitä mieltä olet koronapassista?

 

Suhtaudun vähintään varauksellisesti maan sisäiseen koronapassiin, varsinkin perusoikeuksien ja kansalaisten tosiasiallisen syrjimättömyyden vuoksi. Suomessa ei ole rokotepakkoa.

9. Kannatatteko Nato-jäsenyyttä?

Puheenjohtajana ja eduskuntaryhmän edustajana pitäydyn yhteisesti sovitussa ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjassa, josta pidin eduskunnan täysistunnossa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron 9.6.2021. Perussuomalaiset on sitoutunut pitkäjänteiseen parlamentaariseen yhteistyöhön ja selonteoissa vahvistettuun ulko- ja turvallisuuspolitiikan päälinjaan, joissa voi kuitenkin olla painotus- ja näkemyseroja. Oma näkemykseni Nato-jäsenyyteen on ainakin periaatteen tasolla myönteisempi, tosin realismin kannalta asia on toinen sillä turvallisuuspoliittinen tilanne on jännitteisempi nyt kuin 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina.

10. Pitäisikö asevelvollisuus laajentaa koskemaan myös naisiakin?

Naisten osuutta voisi lisätä kokonaisturvallisuuden tehtävissä, mutta en kannata yleistä asevelvollisuutta naisille.

11. Tulisiko vakaviin rikoksiin syyllistyneet kaksoiskansalaiset karkottaa maasta, vaikka he olisivat syntyneet ja eläneet Suomessa? 

Kyllä. Mikäli henkilöllä on toisen maan kansalaisuus niin Suomen kansalaisuus voidaan ja pitää peruuttaa ja antaa päälle maahantulokielto.

12. Millä konkreettisilla keinoilla parantaisit Suomen taloutta ja kilpailukykyä?

Ensin pitää ymmärtää mistä raha tulee. Se ei tule valtion rahakirstusta, vaan pohjimmiltaan arvoa luovista tuotteista ja palveluista, jotka kilpailevat markkinoilla ja usein markkinana on maailmantalous. Tämän toimintaedellyksiä parannetaan madaltamalla verotusta ja työnantajien kuluja, tarjoamalla toimivaa infrastruktuuria ja edullista energiaa sekä ennakoitavaa toimintaympäristöä. Yritykset eivät uskalla investoida Suomeen, jos toimintaympäristöä vaikeutetaan erilaisilla veroilla ja veroluonteisilla maksuilla tai ylimitoitetuilla hiilineutraalisuustavoitteilla.   

13. Puolueen nettisivujen mukaan perussuomalaiset ovat mm. kristillissosiaalinen puolue. Miten kristillinen arvopohja näkyisi politiikassanne? 

Kristillisyyden omaksumat, ja jo aikanaan Aristoteleen määrittämät hyveet tarjoavat hyvän lähtökohdan tehdä kestävää politiikkaa, joka ei kulje kaikenlaisten muotivirtausten mukana.

14. Pitäisikö koko Suomi pitää asuttuna? Jos kyllä, miten?

Tämä käsite on mielestäni väärin sanoitettu. Ihmisillä on vapaus asua missä he haluavat ja missä kykenevät itsensä elättämään, emme me ole asuttamassa heitä mihinkään tiettyyn paikkaan sen mukaan, että toteutuisi joku abstrakti tavoite ihmisten tasaisesta maantieteellisestä jakaumasta Suomen alueella. Sen sijaan voidaan havaita, että 2000-luvulla Helsinki-keskeisyys on maassamme korostunut entisestään ja tätä kehityskulkua kylläkin voidaan muuttaa. Korona-aika on muuttanut työnteon tapoja merkittävästi, ja jatkossa työntekijöiden ei tarvitse keskittyä niin vahvasti pääkaupunkiseudulle, elleivät sitä erityisesti itse halua. Lompakko on myös hyvä konsultti, asumiskustannusten karatessa käsistä pääkaupunkiseudulla, on muualla Suomessa saavutettavissa korkeampi elintaso Helsinkiä selvästi matalammalla kustannustasolla. Tämän on entistä useampi huomannut pandemian aikana. Koko Suomen tulee olla siten asumiskelpoinen, ja tähän tulee pyrkiä pitämällä myös asumisen, liikenteen ja elämisen kustannukset kohtuullisina.

Tiestön kunnossapidosta on huolehdittava, samoin junayhteyksistä. Pienimmissä muuttotappiokunnossa tulee harkita vauvarahan käyttöönottamista (esimerkiksi Virrat ja Juupajoki). Halpojen tonttien tarjoaminen syrjäseuduilta sekä mahdolliset verohelpotukset voivat olla myös keinovalikoimassa ja samalla tulee pitää huolta siitä, että tärkeimmät palvelut eivät saa karata maakuntakeskusta kauemmas omasta kunnasta.

15. Miten ratkaisisitte Suomen huoltosuhteeseen liittyvät ongelmat?

Panostuksia on tehtävä perhepolitiikkaan, perheystävälliseen työntekoon sekä lapsiperheiden taloudellisiin kannustimiin. On myös visusti pidettävä huolta siitä, ettei Suomen huoltosuhteen haasteita edelleen heikennetä huonolla maahanmuuttopolitiikalla.