Kalevala kuuluu kaikille suomalaisille!

Perussuomalainen Nuoriso haluaa Kalevalan päivänä muistuttaa, että karjalaiset ovat Suomen läheisin veljeskansa, jonka perinteinen kotimaa sijaitsee itärajan molemmin puolin. Idän imperialismi on ajanut karjalaisen kansan sukupuuton partaalle. Venäjään kuuluvassa ”Karjalan tasavallassa” karjalaisiksi identifioituu vain muutama prosentti. Karjalaa ei juuri puhuta Karjalassa.

Kansalliseepoksemme osoittaa suomalaisten ja karjalaisten yhteisen historian. Kalevalan kokoamisen aikaan Karjalan laulumaat olivat Pohjolan viimeisin kolkka, jossa itämerensuomalainen runonlauluperinne yhä eli. Siinä missä Venäjä on systemaattisesti hävittänyt karjalaista kulttuuria, on itsenäinen Suomi varjellut karjalaista perimätietoa.

Karjalan ainutlaatuinen kulttuuri kielineen ja tapoineen on vaarassa kuihtua pois Venäjän ikeessä, mutta voimme auttaa karjalaista kulttuuria Suomessa. Karjalan kieli on virallistettava vähemmistökielenä ja sen elvytystä on tuettava.