Elokapina ulos kouluista!

Perussuomalainen Nuoriso: Elokapina ei kuulu kouluihin

Perussuomalainen Nuoriso on huolestunut tiedosta, jonka mukaan tällä viikolla helsinkiläislukioon on kutsuttu Elokapinan edustajia esittelemään järjestön toimintaa opiskelijoille. Kutsusta on vastannut lukion rehtori, joka on aiemmin toiminut vihreiden valtuutettuna.

Elokapina on radikaali poliittinen liike, jonka tunnetaan edistävän päämääriään toistuvasti ja tarkoituksellisesti häiriötä aiheuttamalla ja lakeja rikkomalla. On huolestuttavaa, että näistä seikoista huolimatta lukion rehtori on antanut hyväksyntänsä liikkeen vierailulle. Elokapina on paitsi poliittisuutensa, myös käyttämiensä keinojen johdosta sopimaton liike vierailemaan kouluissa.

Elokapinan viesti ilmastonmuutoksesta ei ole neutraali, vaan sen pyrkimyksenä on lietsoa hätää, pelkoa ja ilmastoahdistusta. Uhkakuvin liike pyrkii kasvattamaan omaa toimintaansa ja lainvastaisiin mielenilmauksiin osallistuvien joukkoa. Erityisesti tulevaisuudestaan epävarmat nuoret ovat alttiita tällaisille vaikuttamisyrityksille. Koulujen ei tule toimia rekrytointialustana Elokapinalle tai muille lainvastaisuuksiin yllyttäville poliittisille liikkeille.

On todella surullista, että rehtori antaa oman poliittisen näkemyksenä määritellä opiskelijoiden koulupäivää niin paljon, että hän on valmis kutsumaan Elokapinan kaltaisen ekoterrorijärjestön kouluun. Emme hyväksy Soldiers of Odiniakaan kouluihin vierailuille, joten miksi Elokapina olisi tähän poikkeus?”, kysyy PS-Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

Perussuomalainen Nuoriso huomauttaa, että lainsäädäntö velvoittaa opetuksen olevan tasapuolista ja opetussuunnitelman mukaista. Kehotammekin oppilaita ja heidän vanhempiaan olemaan yhteydessä suoraan kouluihin ja opetuksen järjestäjiin, mikäli niissä ilmenee politisoitunutta opetusta.

Elokapina edustaa radikaaleja poliittisia päämääriä, joita se suunnitelmallisesti edistää lainvastaisin keinoin. Jos edes toiminnan toistuva lainvastaisuus ei ole este kouluvierailuille, mihin raja lopulta vedetään?”, kysyy PS-Nuorison 2. varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.