#bensakapina

Perussuomalainen Nuoriso käynnisti uuden kansalaisaloitteen: polttoaineveroa alennettava.

Linkki aloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8200

Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on lähettää eduskunnalle viesti siitä, että autoilijoiden kustannukset liikkumiseen ovat kasvaneet kestämättömälle tasolle. Täten esitämme, että eduskunta ryhtyy kiireellisiin toimiin, jotta bensan ja dieselin hintaan vaikuttavat verot ja muut laissa säädettävät kustannukset saataisiin alemmalle tasolle.

”Asumisen, liikkumisen ja elämisen kustannukset ovat kasvaneet sietämättömälle tasolle. Autoilijoita syyllistävä ja rankaiseva punavihreä politiikka on Suomessa mennyt liian pitkälle. Emme nuorisojärjestönä nähneet muuta vaihtoehtoa kuin ruveta kansalaisvoimin kiireellisiin toimiin asian korjaamiseksi, jotta tässä maassa tavarat ja palvelut, kuten myös eläminen olisi mahdollista vielä tulevaisuudessakin. Autoilijoilta kerättävä veropotti ylittää jo nyt moninkertaisesti sen, mitä tieliikenteeseen vuosittain palautetaan. Haluamme lähettää viestin eduskunnalle, että tämä peli ei enää vetele.”, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom

Polttoaineveron korotuksia perustellaan ilmastonmuutoksen hidastamisella ja estämisellä. Liikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä on noin viidennes. Suomen hallituksen tavoitteena on vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä ja pyrkiä poistamaan liikenteen aiheuttamat päästöt täysin vuoteen 2045 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta tavoitteeseen ei tule pyrkiä tavallisten kansalaisten ja yritysten kustannuksella.

”Autoilijoita on rankaistu jo riittämiin Suomessa. On korkea aika asettaa eduskunnassa taloudelliset tosiasiat tärkeysjärjestykseen, ja näin ollen lopettaa ei välttämättömät menokohteet, joilla ei ole mitään vaikutusta suomalaisten hyvinvointiin. Suomen valtion tärkeimpänä tehtävänä tulisi olla sellaisten olosuhteiden luominen, jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus käydä töissä omalla autolla, ja jossa teollisuuden kilpailukykyä ei heikennetä turhilla veronkorotuksilla. Nyt alkaa bensakapina!”, kertoo järjestön 1. varapuheenjohtaja Laura Jokela

Katsomme, että asiat tulee laittaa mittasuhteisiin: Suomen osuus liikenteen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä maailman mittapuulla on vaivaiset 1,5 promillea (0,015 %). Vaikka suomalaiset kulkisivat jatkossa vain kävellen, vaikutuksemme maailman liikennepäästöihin olisi olematon. Näin ollen katsomme, ettei ilmastosyyt ole kestävä perustelu polttoaineveron korotuksille.