Perussuomalainen Nuoriso tuomitsee lapsiin kohdistuvat uskonnon ja kulttuurin nimissä tehdyt ympärileikkaukset

Perussuomalainen Nuoriso tuomitsee lapsiin kohdistuvat uskonnon ja kulttuurin nimissä tehdyt ympärileikkaukset.

Perussuomalainen Nuoriso katsoo, että lapsiin kohdistuvat uskonnolliset ja kulttuuriset ympärileikkaukset loukkaavat lasten fyysistä koskemattomuutta ja uskonnonvapautta. Ympärileikkaus aiheuttaa tarpeetonta kipua ja riskin, että uhri menehtyy komplikaatioihin. Lisäksi se liittää toimenpiteen kohteen pysyvällä merkillä uskontoon tai kulttuuriin.

Lapsia ei myöskään tule asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen vuoksi ja heitä ei saa saattaa tilanteeseen, jossa pojat kilpailevat tyttöjä vastaan siitä, kenelle kuuluu oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja uskonnonvapauteen.

Lääkäriliitto toteaa poikalapsiin kohdistuvista ympärileikkauksista seuraavaa:

”Ympärileikkaus altistaa potilaan aina komplikaatioille. Ennaltaehkäisevässä mielessä tehtynä toimenpiteestä ei koidu hyötyä terveydelle muutoin kuin mahdollisesti HIV:n ehkäisyssä kehitysmaissa. Siten se on rinnastettavissa tyttöjen ympärileikkaukseen. Koska pieneltä pojalta ei voida saada asianmukaista suostumusta, niin sekä eettisesti että juridisesti tarkasteltuna ympärileikkaus loukkaa yksilön vapautta ja henkilökohtaista koskemattomuutta. Tällaisena toimenpide on ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa.”

Sivistyneenä länsimaana Suomen ei tule polkea lasten oikeuksia uskonnon tai kulttuurin varjolla.

Perussuomalainen Nuoriso vaatii Marinin hallitusta ryhtymään välittömästi lainsäädännöllisiin toimiin, joilla alaikäisten tyttöjen ja poikien silpominen ei-lääketieteellisistä syistä kielletään lailla.

Kannanotto julkaistu 30.9.2020