Ahve­nan­maa on remi­li­ta­ri­soi­ta­va!

Ahve­nan­maan hal­lin­ta on tär­keä osa koko Suo­men puo­lus­tus­ta eikä nyky­ti­lan­ne pal­ve­le Suo­men tur­val­li­suut­ta. On Suo­men ja Ahve­nan­maan itsen­sä etu, että Ahve­nan­maal­le saa­daan pysy­vät suo­ma­lais­jou­kot.

Esi­täm­me­kin seu­raa­via toi­mia Ahve­nan­maan ja Itä­me­ren tur­val­li­suu­den lisää­mi­sek­si:

-Mui­nais­jään­teek­si jää­nyt sopi­mus Ahve­nan­maan demi­li­ta­ri­soi­mi­sek­si puret­ta­va
-Ase­vel­vol­li­suus laa­jen­net­ta­va kos­ke­maan myös ahve­nan­maa­lai­sia.
-Venä­jän Ahve­nan­maan kon­su­laat­ti lak­kau­tet­ta­va

Suo­sit­te­lem­me­kin läm­pi­mäs­ti alle­kir­joit­ta­maan kan­sa­lais­aloit­teen Venä­jän Ahve­nan­maan kon­su­laa­tin lak­kaut­ta­mi­sek­si. Se on askel oike­aan suun­taan Ahve­nan­maan tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si.

Link­ki kan­sa­lais­aloit­tee­seen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12007