Ahvenanmaa on remilitarisoitava!

Ahvenanmaan hallinta on tärkeä osa koko Suomen puolustusta eikä nykytilanne palvele Suomen turvallisuutta. On Suomen ja Ahvenanmaan itsensä etu, että Ahvenanmaalle saadaan pysyvät suomalaisjoukot.

Esitämmekin seuraavia toimia Ahvenanmaan ja Itämeren turvallisuuden lisäämiseksi:

-Muinaisjäänteeksi jäänyt sopimus Ahvenanmaan demilitarisoimiseksi purettava
-Asevelvollisuus laajennettava koskemaan myös ahvenanmaalaisia.
-Venäjän Ahvenanmaan konsulaatti lakkautettava

Suosittelemmekin lämpimästi allekirjoittamaan kansalaisaloitteen Venäjän Ahvenanmaan konsulaatin lakkauttamiseksi. Se on askel oikeaan suuntaan Ahvenanmaan turvallisuuden takaamiseksi.

Linkki kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12007