Miksi hallitus ei välitä suomalaisista?

Perussuomalaisen Nuorison tavoitekokonaisuus puoliväliriiheen: ”Loppu haihattelulle – hallituksen on kohennettava tavallisten suomalaisten elämää!”

Perussuomalainen Nuoriso seuraa huolellisesti puoliväliriihen päätöksentekoa ja siinä mahdollisesti syntyviä vastuuttomia päätöksiä. Jotta voisimme jättää lapsille ja nuorille ehjän ja taloudellisesti kestävän hyvinvointivaltion nimeltä Suomi, on tärkeää, että tänään tehdyt päätökset ovat sekä vastuullisia että oikein kohdennettuja rajallisten resurssien maailmassa. Nostamme esiin kolmen kohdan kokonaisuuden, josta toivomme hallituksen ammentavan myös omat päätöksensä.

1. Nuoret, hyvinvointi ja koulutus

Korona on aiheuttanut massiivisia tuhoja, ei pelkästään sairastavuudessa, vaan myös sivuvaikutuksineen. Nuoret ovat yksi niistä ryhmistä, jotka ovat erityisesti kärsineet viimeisen reilun vuoden aikana. Etäopetuksen turvin koulua on kyetty jatkamaan sen kaikilla asteilla, mutta Perussuomalainen Nuorison mukaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota opetuksen tavoitteellisuuden, laadun ja oppimistulosten varmistamiseksi.

Etäopetus on tullut jäädäkseen varsinkin korkeakouluopiskeluun, ja sen sijaan, että odotettaisiin paluuta ”normaaliin”, etäopetukseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tulisi nyt panostaa, jotta jokainen nuori voisi opiskella paikkakunnasta riippumatta ja täydentää osaamistaan myös päästyään työelämään.

On kiistatta selvää, että nuorten mielenterveys on vakavasti koetuksella, eikä tilanteeseen ole nähtävissä nopeaa parannusta. Vaadimme nopeita kohdennettuja toimia mielenterveyspalvelujen resurssien sekä palvelujen saatavuuden turvaamiseen. Jokainen päivä ilman ammattiapua on massiivinen riski ongelmien pahentumiselle, josta kärsii ensisijaisesti ihminen itse, mutta myös koko yhteiskunta.

Koska Suomi velkaantuu nopeasti, vaadimme, että hallitus peruu toisen asteen pakollisuus- ja maksuttomuus -hankkeen ja kohdentaa varat nuorten mielenterveyden kohentamiseen sekä opetuksen laadun varmistamiseen. Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat lisää lähipäiviä, laadukasta opetusta ja aitoa kohtaamista, eivät avoimia luokkatiloja ja muita aikamme surkeimpia innovaatioita. Rahojen soisikin nyt menevän seinien, matkojen ja opetusmateriaalien sijasta opetuksen laatuun ja yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen.

– Oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste -hanke on pikaisesti peruttava

– Rajalliset resurssit on kohdennettava oikein. Panostetaan niihin osa-alueisiin, joissa ongelmia esiintyy, eikä niin, että lisätään jokaiseen osa-alueeseen vähän ja jopa tarpeettomasti. Täsmätoimet nuorten oppimistulosten heikkenemiseen on tehtävä jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa.

+ Mielenterveyspalvelujen laadukas tarjonta sekä nopea saatavuus – nyt!

2. Valtion tuhlailulle loppu

Perussuomalainen Nuoriso vaatii hallitusta lopettamaan holtittoman rahankäytön jokaisella sektorilla. Verovarat ovat rajalliset eikä velkaantuminen ole kestävä tie. Epärealistinen hiilineutraaliuustavoite tappaa toimivat yritykset ja pakottaa investoimaan ylihinnoiteltuun ja keskeneräiseen teknologiaan. Tällä hetkellä Suomi käyttää yli 1,1 miljardia euroa mm. kehitysapuun, kun samaan aikaan maamme omille yrityksille ei rahaa löydy, vaikka eduskunta on heiltä lailla kieltänyt perusoikeuden liiketoiminnan harjoittamiseen. On perusteltua kysyä, miksi Suomen hallitus vihaa omaa maatansa näin paljon? Esitämme talouspoliittiseen keskusteluun täyskäännöstä seuraavien kohtien avulla.

– Suomi ja suomalaiset ensin

– kehitysavusta leikattava kovalla kädellä

– kiintiöpakolaisjärjestelmästä luovuttava

– turvapaikanhakijoiden kotouttamista Tanskan mallin mukaisesti

– Ideologisten hankkeiden ja positiivisen syrjinnän lopettaminen. Valtion on keskityttävä sen ydintehtäviin ja turhasta hankehumpasta niin valtio- kuin kuntatasollakin on luovuttava.

– Ylen rahoituksen leikkaaminen puolella

– polttoaineiden veronkorotukset peruttava

+ kotimaisen teollisuuden sekä pien- ja keskisuurten yritysten (erityisesti MARA-ala ja tapahtumateollisuus) tukeminen koronakriisin yli

+ Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen suhteessa verrokkimaihin

– työnantajamaksujen tarkastelu, sivukulujen systemaattinen alentaminen, eläkejärjestelmän kehittäminen, henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuuden selvittäminen, ulosottojärjestelmän rukkaaminen inhimillisemmäksi, jotta tavalliset ihmiset pääsevät ulos velkakierteestä.

3. Suomen tulee jättäytyä EU:n elpymisrahaston ulkopuolelle

EU:n elpymisrahasto on luonteeltaan poliittinen ratkaisu, jonka elvyttävä vaikutus perustuu Etelä-Euroopan alisuoriutujien pelastamiselle, eikä tämä paketti tule siihen edes riittämään, vaan uusia paketteja suunnitellaan jo. Tässä ratkaisussa Suomen linjaksi on pedattu maksajan rooli ja vähäiset Brysselin kautta kierrätetyt rahat käytetään paikkailemaan hallitusohjelmaa. Toteutuessaan paketti avaa tien kohti uusia paketteja ja yhteisvelkaantumisen tietä ja lopulta liittovaltiota. Suomen tulee irtaantua paketista välittömästi eduskunnan ilmoituksella ja aloittaa kohdennetut elvyttävät toimet oman maan kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä sisämarkkinoiden elvyttämiseksi. Emme ole vastuussa Etelä-Euroopan virheistä emmekä Saksan ja Ranskan pankkisektorista, eikä meidän tule niistä syyllisyyttä kantaa.

– Suomi voi olla kokoaan suurempi EU:ssa sanomalla ei elpymisrahastolle

+ kyllä kotimaiselle elvytykselle

Perussuomalainen Nuoriso ry
Miko Bergbom, pj.