HX-hanke vietävä maaliin saakka!

Perussuomalainen Nuoriso on seurannut huolestuneena viime aikaista keskustelua Suomen hävittäjähankintojen keskeyttämisestä. 1.12.2020 Yle uutisoi vetoomuksesta, jonka on allekirjoittanut 200 tieteen, taiteen ja muun alan asiantuntijaa. Perussuomalaisen Nuorison mielestä vetoomus on lähtökohdiltaan vääristynyt ja pyrkii maalailemaan hankkeesta kuvaa Suomen kannalta negatiivisena.

”Oleellista hävittäjähankinnassa on säilyttää Puolustusvoimien uskottavuus tehokkaana yksikkönä, joka kykenee puolustamaan Suomea jokaisessa tilanteessa. Jo itsessään tämä ennaltaehkäisee kriisien syntyä, kun mahdollinen hyökkäys Suomeen tehdään vastustajalle liian kalliiksi.”, jyrähtää järjestön pääsihteeri Santeri Eskola

Perussuomalaisen Nuorison mielestä HX-hanke tulee koronasta riippumatta saattaa maaliin. Hävittäjät eivät ole tarkoitettu pelkästään ilmatorjuntatehtäviin, vaan niillä voidaan suorittaa useita eri tehtäviä, josta syystä ne ovat tärkeitä hankintoja. Hanketta voidaan pitää myös turvallisuuspolitiikan kannalta äärimmäisen tärkeänä, sillä uudet hävittäjät turvaavat Suomen koskemattomuutta luomalla riittävän vahvan ennakkopelotteen potentiaaliselle vastustajalle.

”En ole yllättynyt, että maan vasemmalle kallella ja Venäjälle kumarteleva eliitti on taas kerran riemuissaan hankkeen kaatamisesta. Hävittäjät ovat Suomen puolustuksen yksi merkittävimmistä tekijöistä. Niillä ei pelkästään torjuta ilmauhkia, vaan suoritetaan mm. tunnistustehtäviä, ilmapuolustusta ja tuetaan maa- ja merivoimien operaatioita. Vasemmistonuorten puheenjohtajan mielestä kyseessä on hyökkäysase, mutta tämä argumentti on yksinkertaisesti väärä. Jos vasemmistonuoret olisivat perehtyneet maanpuolustukseen edes perusteiden tasolla, niin he ymmärtäisivät, että puolustautuessa täytyy kyetä tekemään myös vastaiskuja vihollisen linjoihin.”, toteaa järjestön puheenjohtaja Miko Bergbom